بزرگ ترین مرجع راک و متال ایران

نقل قول از گروه ها

We don’t need no education, we don’t need no thoughts control
ما به هیچ تحصیلی نیاز نداریم،ما به کنترل افکارمان نیاز نداریم!

— Pink Floyd
امار
  • 0
  • 385
  • 589
  • 4,329
  • 18,902
  • 103,688
  • 12,928,817
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶
تعداد بازديد:

دیسکوگرافی گروه امریکایی ۱۲ Stones شامل ۵ البوم استودیویی

Genres : / #Post-Grunge / #Alternative_rock / #Alternative_Metal / #Hard_Rock / #Christian_Rock

Quality:mp3 320 Kbps

 راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی