بزرگ ترین مرجع راک و متال ایران

نقل قول از گروه ها

Do unto others as they’ve done to you
کاري که بقيه باهات کردن رو با خودشون بکن
But what the hell is this world coming to?
اما (با این کار) چه بر سر این دنیا میاد؟

— Metallica
امار
  • 0
  • 515
  • 395
  • 3,358
  • 12,710
  • 114,772
  • 12,904,703
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶

راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی