نقل قول از گروه ها

We don’t need no education, we don’t need no thoughts control
ما به هیچ تحصیلی نیاز نداریم،ما به کنترل افکارمان نیاز نداریم!

— Pink Floyd
امار
 • 0
 • 693
 • 323
 • 3,361
 • 11,949
 • 135,208
 • 12,890,851
 • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶
تعداد بازديد:

 • نظرات بسته شده است.

  راک و متال ایرانی

  راک و متال خارجی