بزرگ ترین مرجع راک و متال ایران

نقل قول از گروه ها

I just wanna know the reasons why
فقط ميخوام بدونم چرا
We live and die in a world of lies
ما توي دنيايي پر از دروغ زندگي ميکنيم و ميميريم

— Escape The Fate
امار
  • 0
  • 530
  • 395
  • 3,373
  • 12,725
  • 114,787
  • 12,904,718
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶
تعداد بازديد:


راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی