بزرگ ترین مرجع راک و متال ایران

نقل قول از گروه ها

The more we have to suffer
هرچه بيشتر ما مجبور به رنج کشيدن باشيم
The more we will fight
بيشتر ميجنگيم

— Arch Enemy
امار
  • 0
  • 108
  • 702
  • 3,084
  • 11,698
  • 135,096
  • 12,890,968
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶
تعداد بازديد:


راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی