نقل قول از گروه ها

If I can’t be my own, I’d feel better dead
اگر من نتوانم خودم باشم،بمیرم راحت ترم

— Alice In chains
امار
  • 0
  • 62
  • 932
  • 3,574
  • 12,379
  • 132,488
  • 12,892,987
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶

راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی