نقل قول از گروه ها

I choose to live, not just exist.
من تصمیم گرفتم که زندگی کنم نه فقط زنده باشم

— James Hetfield
امار
  • 0
  • 97
  • 371
  • 3,217
  • 11,647
  • 133,643
  • 12,891,718
  • ۱۲/۲۳/۱۳۹۶

راک و متال ایرانی

راک و متال خارجی